Apmācības

Katru gadu Latvijas PVO Sadarbības centrs Multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā organizē 7 līdz 12 starptautiskas apmācības un gadu gaitā ir sadarbojies ar dažādiem partneriem un bijis iesaistīts vairākos valsts un starptautiska līmeņa projektos, kas risina galvenos izaicinājumus saistībā ar TB kontroli. 

Latvijas PVO SC atrašanās vieta ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Tuberkulozes un plaušu slimību centrs, kur notiek lielākā daļa mācību kursu, tāpēc svarīga mācību programmu daļa ir praktiskie apmeklējumi, lai apskatītu MR-TB nodaļu, TB laboratoriju, ambulatorās nodaļas darbu, kā arī izprastu infekcijas kontroles pasākumus, aprūpes procesu, pacientu vadību un sadarbību starp dažādu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, lai nodrošinātu uz cilvēku vajadzībām vērstu TB aprūpi.


PVO SC apmācības

Latvijas PVO SC piedāvā un vada vairāk nekā 20 dažādās visaptverošas apmācību programmas TB speciālistiem, pediatriem, laboratoriju darbiniekiem, ķirurgiem, sabiedrības veselības un TB kontroles programmas pārstāvjiem. Apmācību programma regulāri tiek pielāgota, ņemot vērā strauji mainīgās inovācijas pasaulē, zinātniskos pierādījumus, PVO vadlīnijas un ieteikumus zāļu rezistentas tuberkulozes vadībā.

Apmācības valstī

Pēc pieprasījuma tiek piedāvātas dažāda veida mācības valstīs – semināri, konsultācijas tostarp par zāļu rezistentu tuberkulozi un jauno zāļu pārvaldību, bērnu tuberkulozi, efektīvu komunikācija un pasniedzēju apmācību. 

Apmācību veidi

Mācību aktivitātes tiek pasniegtas dažādos veidos – semināros, praktiskajās nodarbībās, intensīvajos kursos, konferencēs, zinātniskajos simpozijos. Tās notiek izmantojot dažādas metodes ­– lekcijas, gadījumu pētījumi, grupu diskusijas, praktiski apmeklējumi, tiešsaistes prezentācijas u.c.

 .