Par mums

PVO Sadarbības centra Multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā izveide uzsākta 1999. gadā kā Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras sadarbības projekts ar Slimību profilakses un kontroles centru un Arkanzasas Medicīnas zinātņu universitāti. Latvijas Nacionālā Tuberkulozes programma nodibināja Starptautisko mācību centru, kas bija veltīts multirezistentas tuberkulozes (MR-TB) ārstēšanai un ierobežošanai. Ar pieredzējušu klīnisko un pētniecisko personālu un modernu laboratoriju, Mācību centrs tika atvērts 2000. gadā. Savukārt 2004. gada novembrī, PVO piešķīra Mācību centram prestižo sadarbības centra statusu ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu, uz pierādījumiem balstītu veselības aprūpes speciālistu kapacitātes attīstību visos līmeņos (individuālajā, organizatoriskajā un institucionālajā līmenī), balstoties uz pasaules pierādījumiem un  jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un PVO rekomendācijām.

Pašlaik Latvijas PVO SC ir strukturāla loma Rīgas Austrumu universitātes slimnīcas Tuberkulozes un plaušu slimību centrā. Latvijas PVO SC administratīvais darbs tiek veikts sadarbībā ar NVO Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrību. 

PVO SC fakultāte darbojas vairāk nekā 20 ekspertiem, klīnicistiem, zinātniekiem. PVO SC regulāri sadarbojas ar starptautiskām organizācijām un projektiem, lai iesaistītos dažādos nozares mācību pasākumos un nodrošinātu augsta līmeņa, uz pierādījumiem balstītu, mūsdienīgu apmācību.

 

PVO SC mērķi:

  • Sadarbībā ar PVO galveno mītni un PVO Eiropas reģionālo biroju, nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu, uz pierādījumiem balstītu apmācību veselības aprūpes darbiniekiem, lai vērstu uzmanību uz galvenajiem izaicinājumiem TB kontrolē. 
  • Sadarbībā ar PVO Darba grupu Multirezistentas tuberkulozes (MR-TB) kontrolē, kā arī PVO Zaļās Gaismas komiteju, nodrošināt apmācību aktivitātes, konsultācijas un tehniskās palīdzības misijas, lai veicinātu PVO vadlīniju, reģionālās politikas un MR-TB apkarošanas stratēģiju veiksmīgu ieviešanu Reģiona valstīs. 
  • PVO vadībā piedalīties sadarbības pētījumos jauno TB zāļu un laboratoriskās diagnostikas metožu attīstīšanā un dalīties ar PVO SC pieredzi reģionā.


 .