Baltijas valstu TB simpoziji

Baltijas TB simpoziji tiek organizēti kopš 2016.gada, ar mērķi stiprināt sadarbību starp Baltijas valstīm tuberkulozes diagnostikā, ārstēšanā un pacientu aprūpē. Baltijas TB simpoziji Rīgā kļuvuši par ļoti gaidītiem notikumiem, katru gadu, apvienojot vairāk nekā 75 dalībniekus un augsta līmeņa jomas ekspertus – TB klīnicistus, medmāsas, sabiedrības veselības darbiniekus, sociālos darbiniekus, NVO un pacientu pārstāvjus, kā arī politikas veidotājus.

3rd Baltic Symposium Uz pacientu vērsta TB aprūpes modeļa stiprināšana, lai uzlabotu diagnostiku un ārstēšanas rezultātus

November 23-24, 2018, AVALON Hotel & Conferences, 13.Janvara str. 19, Riga, Latvia


Trešā Baltijas valstu simpozija galvenais mērķis bija izstrādāt kopīgu sadarbības memorandu vienotam TB aprūpes modelim, kā arī prioritārajām jomām TB efektīvā kontrolē trīs Baltijas valstīs, . Programma iekļāva digitālus veselības risinājumus ārstēšanas ievērošanai, pacientu aprūpes procesam - pacientu izglītošanai, psihoemocionālajam atbalstam, stigmas mazināšanai, kā arī gaidāmās PVO vadlīnijas par zāļu rezistentas tuberkulozes pārvaldību, latentas tuberkulozes infekcijas diagnostiku un ārstēšanu un molekulārās metodes TB diagnostikā.

Simpoziju apmeklēja 79 dalībnieki un koordinatori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes, Vācijas un Apvienotās Karalistes.

Darba kārtība

Saprašanās memorands

2. Starptautiskais Baltijas simpozijs TB/HIV pacientu aprūpe: izaicinājumi un iespējas, lai sasniegtu “Izskaust tuberkulozi” stratēģijas mērķi

19-20. maijs, 2017. gads, Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes iela 55, Rīga, Latvija


2nd Baltic States symposium was organised jointly for TB and HIV specialists to introduce with latest developments in management of TB/HIV co-infected patients and prepare country specific list of priority actions for adaptation of these developments in Baltic countries.  Outline of the symposium included latent TB infection diagnostics and treatment experiences in European countries for HIV infected persons, including children, integrated care for TB/HIV affected persons, role of pharmacovigilance and country updates in introduction of new antiTB drugs.

Pasākumā piedalījās 75 dalībnieki un koordinatori no Dānijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Itālijas un Nīderlandes.

Darba kārtība 

1st Baltic States symposium Introduction of new and repurposed drugs in the programmatic management of DR-TB – from science to practice

23-24 of May, 2016, Conference room of “Biblioteka №1” restaurant, Terbatas street 2, Riga, Latvia 


1st Baltic States symposium was a major step towards scaling up common strategies in Baltic States in safe, rational and effective use of TB  novel drugs, as well as applying new practices and approaches in framework of programmatic management of DR-TB. Objectives of the symposium were to provide an update on current evidence and WHO policy recommendations on the use of new and re-purposed drugs; to discuss the programmatic introduction and future positioning of new drugs – TB patient triage concept, future regimen design, treatment duration; to share experiences and practices from countries using new and re-purposed drugs for adults and children and to decide on common strategies in Baltic states on future improvements of M/XDR-TB management.

Simpozijā piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieki. Lielākā daļa no viņiem bija TB ārsti no dažādām vietām, tai skaitā no reģionālajām slimnīcām, ambulatorajām nodaļām, penitenciārajām sistēmām un laboratorijām, kas iesaistījās jaunu TB zāļu ieviešanā savās attiecīgajās iestādēs.

Darba kārtība

 .