Tuberkulozes tiešsaistes apmācības

22. maijā un 12. jūnijā PVO SC sadarbībā ar Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrību un partneriem no TB kopienas rīkoja divas tiešsaistes apmācības kā daļu no 4. Baltijas simpozija TB ārstiem un laboratorijas darbiniekiem, lai iepazīstinātu ar jaunākajām PVO vadlīnijām, jaunākajiem pierādījumiem un rekomendācijām TB diagnostikai, ārstēšanai un ierobežošanai COVID-19 pandēmijas laikā.

22.maijā pirmo tiešsaistes semināru TB speciālistiem, lai diskutētu par PVO 2020.gadā aktualizētajām TB ārstēšanas un aprūpes vadlīnijām. 

Seminārā attālināti piedalījās vairāk nekā 160 dalībnieki no Baltijas valstī, Rumānijas, Vācijas, Tadžikistānas, Uzbekistānas un Gruzijas.

Seminārā ietvaros PVO Eiropas Reģionālā biroja eksperts Dr. Masoud Dara sniedza ieskatu PVO izstrādātajos ieteikumos valstīm TB pacientu aprūpes nodrošināšanai COVID-19 epidēmijas laikā, kā arī Dr. Lorenzo Guglielmetti, pārstāvot organizācijas Ārsti bez robežām un TBnet, dalījās līdzšinējā klīniskajā pieredzē COVID-19 un TB pacientu aprūpē. Tāpat PVO Globālās TB programmas pārstāvis Dr. Anivash Kanchar iepazīstināja ar jaunajām rekomendācijām TB profilaktiskajā ārstēšanā, un semināra izskaņā Prof. Christoph Lange no Boresteles Zinātniskā centra diskutēja par globālajiem izaicinājumiem PVO izstrādātās TB izskaušanas stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Šis seminārs bija organizēts kā pasākuma daļa no 4.Baltijas valstu simpozija, kas paredzēts Rīgā š.g. novembrī. Simpoziju kopš 2015.gada organizē PVO Sadarbības centrs, lai stiprinātu sadarbību starp Baltijas valstīm TB diagnostikā, ārstēšanā un pacientu aprūpē. 

12.jūnijā PVO SC organizēja otro tiešsaistes semināru tuberkulozes (TB) speciālistiem, lai diskutētu par PVO aktualizētajām TB ārstēšanas un aprūpes vadlīnijām 2020. gadā, kā arī TB diagnostiku, ārstēšanu un pacientu aprūpi COVID-19 pandēmijas laikā.

Semināru atklāja PVO Eiropas Reģionālā biroja eksperts Dr. Askars Jedilbajevs, kurš iepazīstināja dalībniekus ar aktualitātēm zāļu rezistentas tuberkulozes ārstēšanas rekomendācijās, papildinot Dr. Fuads Mirzajevs no PVO Globālās Tuberkulozes programmas sniedza vispārīgu ieskatu 2020.gadā plānotajās izmaiņās PVO TB ārstēšanas un aprūpes vadlīnijās. Turpinājumā PVO Eiropas Reģionālā biroja eksperte Dr. Soudeh Ehsani stāstīja par PVO atbalstošajiem pasākumiem TB laboratoriskās diagnostikas stiprināšanai un zāļu rezistentas TB ierobežošanai COVID-19 pandēmijas laikā. Nobeigumā Prof. Kerola Mitņika no Hārvardas Medicīnas Skolas iepazīstināja dalībniekus ar pasaules pieredzi klīniskos pētījumos un to rezultātos zāļu rezistentas TB ārstēšanā.

Seminārā piedalījās 169 dalībnieki no PVO Eiropas reģiona valstīm. 

Ieraksti 

Vebināru video un audioieraksti pieejami angļu un krievu valodās:

Video prezentācijas no 1. TB vebināra

Video prezentācijas no 2. TB vebināra


Mērķauditorija 

TB klīnicisti, laboratorijas darbinieki un citi valsts veselības aprūpes darbinieki, kas iesaistīti TB pacientu aprūpē

Valoda

 Angļu valoda ar vienlaicīgu tulkojumu krievu valodā


SPONSORI: 

These events were financially supported by Johnson & Johnson and Otsuka Novel Products GmbH

 .